Reviewed by Arif Wicaksono on 8:48 AM Rating: 5

No comments:

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam.” (Muttafaq ‘alaih: Al-Bukhari, no. 6018; Muslim, no.47)

Powered by Blogger.